Přirozený sluneční čas 1. část

Přirozený sluneční čas 1. část

První část trilogie „Přirozený sluneční čas“ hledá odpověď na otázku v čem je problém. Věnuje se hledání podstaty střídání času, které se provádí v mnoha krajinách světa, vysvětluje, proč někde stačí jeden jediný čas po celý rok, a proč se někde jinde střídá zimní a letní čas. Tato kapitola názorně pomocí textu i obrázků ukazuje, jak do problematiky vstupují roční období s velkou variabilitou délky dne a noci i životní rytmus a zvyklosti lidské společnosti. Proč v některých částech světa takové potíže vůbec nevznikají a jinde jsou neřešitelné. Problém střídání času je mnohem složitější a komplexnější než na první pohled vypadá.