Zimní a letní čas

Hlavolam, který má čtvrté řešení

Zimní a letní čas je probírán ve všech médiích, ve všech televizích, v novinách i na internetu. Po asi 40 let trvajícím střídání zimního a letního času se odpůrcům změny času podařilo rozpoutat diskusi a vyrobit pořádný problém. Aktivisté navrhují návrat zpět. Jenže k čemu, když někteří chtějí celoročně letní čas, jiní celoročně zimní a další by zachovali současný stav pokud možno navěky.

Každá skupina má svoje argumenty a svůj díl pravdy, protože pro každé řešení existují vážné důvody, které je možné obhajovat. Vzniká další spor, jak uvnitř společnosti, tak i mezi státy. Uvnitř společnosti mají lidé různé názory vzhledem k nestejnému životnímu stylu, vzdělání i znalostem. Státy se zas liší svojí zeměpisnou polohou a tím i časy východů slunce, nacházejí proto odlišná řešení. Vzhledem ke složitosti problematiky to není vůbec překvapivé. Situaci rozhodně nezachrání ani vědci, protože řešení není ani jednoznačné, ani nesporné. Všechna řešení jsou tak trochu dobrá, a tak trochu špatná.

Od zavedení pásmového času uplynulo víc než sto let a zdá se, že dozrál čas na významné doplnění tohoto sto let starého řešení. V současnosti je už možné přizpůsobit techniku a systém měření času tak, abychom se vrátili k přirozenému slunečnímu času. V dávných dobách podle tohoto času žili všichni: lidé, zvířata i rostliny. V současnosti je člověk jediný tvor v přírodě, který dovolí, aby mu technika diktovala a řídila život ve sporu s přírodou. Je čas překročit toto období vývoje a vrátit techniku do služeb člověka.

Do hry vstupují hlavně přírodní zákony. Zemská osa vůči Slunci nemá stabilní polohu. Střídají se roční období a střídá se i délka dne a noci, východ slunce není v průběhu roku konstantní v čase. Přesto je problém ještě daleko složitější.

Významnou roli hrají naše společenské zvyklosti, tradice, životní návyky a možnosti moderní doby. Už mnoho let je tu elektřina, rozhlas, televize, ale i kina, divadla, ale hlavně umělé osvětlení, už nemusíme ve tmě spát. Ve večerních hodinách můžeme vykonávat tisíce činností. Přesto nemůžeme udělat jednu obyčejnou věc, vstávat podle slunce, jsme totiž otroci hodin, které jsme sami vymysleli. Současné měření času nám nevyhovuje, je nepružné a nerespektuje ani přírodu, ani náš biologický rytmus a životní styl.

Web https://zimnialetnicas.cz/ je o tom, jak tyto věci řešit, v čem spočívá problematika v celém rozsahu a složitosti. Web nenabízí žádný zázračný elixír ani patent na pravdu, ale seriózní řešení. Tím řešením je myšlenka, která se nedá uskutečnit ani okamžitě, ani bez námahy, ale která je za současného stavu vědy a techniky reálná a možná.

Autor: Miloš Antes