Přirozený sluneční čas 3. část

Přirozený sluneční čas 3. část

Třetí část trilogie „Přirozený sluneční čas“ už rozvíjí navržené řešení. Je tu nastíněna možnost použití „pravého“ zimního času, jsou tu definovány přesné vztahy mezi starými a novými časovými jednotkami i hodnoty nových časových jednotek. Následují základní rovnice pro přepočet mezi středoevropským časem a přirozeným slunečním časem, úvahy o přesnosti měření a konstrukci hodin. Tato kapitola se věnuje i problematice jednotného času v rámci Evropské unie a obecné možnosti vytvoření „nového časového pásma“ s malou časovou korekcí. Závěr trilogie hledá odpověď na otázku, který čas je správný a nastiňuje cestu k vzdáleným cílům.

Přirozený sluneční čas 2. část

Přirozený sluneční čas 2. část

Druhá část trilogie „Přirozený sluneční čas“ už hledá řešení problému, který byl definován v první části. Jako východisko se nabízí možnost zakomponovat variabilitu délky dne a noci do variability časových jednotek. Harmonizace přírodních zákonů a způsobu měření času je pravděpodobně tou nejlepší možností, jak řešit tyto potíže. Život na naší planetě určuje slunce, jeho denní a roční cykly. Tato kapitola proto definuje nový způsob měření a oblast jeho platnosti a využití. Současně porovnává nové technické řešení s přirozeným životním cyklem člověka. V závěru nabízí přehledné grafy a podrobné tabulky pro srovnání všech u nás používaných časů.

Přirozený sluneční čas 1. část

Přirozený sluneční čas 1. část

První část trilogie „Přirozený sluneční čas“ hledá odpověď na otázku v čem je problém. Věnuje se hledání podstaty střídání času, které se provádí v mnoha krajinách světa, vysvětluje, proč někde stačí jeden jediný čas po celý rok, a proč se někde jinde střídá zimní a letní čas. Tato kapitola názorně pomocí textu i obrázků ukazuje, jak do problematiky vstupují roční období s velkou variabilitou délky dne a noci i životní rytmus a zvyklosti lidské společnosti. Proč v některých částech světa takové potíže vůbec nevznikají a jinde jsou neřešitelné. Problém střídání času je mnohem složitější a komplexnější než na první pohled vypadá.